Advocatenkantoor Ahmadi hanteert transparante tarieven

Advocatenkantoor Ahmadi hanteert transparante tarieven. Van tevoren worden de tarieven en de kosten met u besproken. Zo weet u waar u aan toe bent en welke kosten u kunt verwachten. Afhankelijk van uw financiële situatie kunt u kiezen voor een vaste prijsafspraak, uurtarief of gefinancierde rechtsbijstand.

Uurtarief of vaste prijsafspraak

Advocatenkantoor Ahmadi vindt het prettig om eerst met u de zaak te bespreken en dan een schatting te maken van de te verrichten werkzaamheden. Op basis hiervan kunt u kiezen voor een vaste prijsafspraak voor de behandeling van de gehele zaak of op basis van uurtarief.

Gefinancierde rechtsbijstand

Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u hierbij hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt de overheid mee aan de kosten. Dit wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging genoemd. De Raad voor de Rechtsbijstand kijkt bij een aanvraag voor een bijdrage in de kosten van de advocaat, naar de inhoud van het probleem en de hoogte van uw inkomen en vermogen. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen bepaalt de Raad of er aan u een toevoeging wordt verstrekt. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, dan betaalt u slechts een door de overheid vastgestelde eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage of de voorwaarden van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Overige kosten

Tijdens de behandeling van uw zaak kunnen er overige kosten bijkomen. Deze kosten staan los van de advocaatkosten. U kunt hierbij denken aan griffierechten, deurwaarderskosten of kosten voor het opvragen van uittreksels. Deze kosten worden vooraf met u besproken en worden apart in rekening gebracht. Ook vallen deze kosten niet onder het bereik van de toevoeging.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het kantoor.