Persoons- en familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer uitgebreid rechtsgebied. Voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn bijvoorbeeld: wijziging van de huwelijkse voorwaarden, (achter)naamswijziging, adoptie, erkenning/ ontkenning vaderschap, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap, pensioenafspraken etc.

Het personen- en familierecht is in Nederland opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Dit rechtsgebied maakt tevens onderdeel uit van diverse internationale verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Op het gebied van personen- en familierecht kunnen tussen partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Advocatenkantoor Ahmadi kent de weg van de regels van het personen-en familierecht en staat u bij. Ook adviseert en begeleidt zij u bij alle problemen betreffende het personen- en familierecht. Op alle vlakken kan Advocatenkantoor Ahmadi u, door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring, optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staat zij u bij in de procedure voor de rechtbank of het Gerechtshof, maar lang niet alle zaken hoeven bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Civiel recht

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handelsrecht vallen ook onder het civiel recht. De onderwerpen die onder het civiel recht vallen zijn dus zeer divers. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan ontruiming door de verhuurder, ontslag, verzekeringskwesties of andere problemen.

Binnen het civiel recht kunt u twee soorten procedures bij de rechter starten: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure. Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter.

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele en mentorschap zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarbij een partij wil dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

Ook in kortgedingprocedures kan Advocatenkantoor Ahmadi u juridische bijstand verlenen.

Neem vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Ahmadi om uw juridische kwestie te bespreken.

Procesrecht

 • Dagvaardingsprocedure
 • Verzoekschriftprocedure
 • Hoger beroep

Advocatenkantoor Ahmadi probeert eerst altijd een geschil buiten de rechter om op te lossen. Er wordt onderhandeld en bemiddeld teneinde er alles aan te doen om tot een goede regeling te komen. Helaas lukt dit niet altijd en is een procedure onvermijdelijk. Dan is er maar één oplossing en dat is procederen oftewel een rechtszaak aanspannen. Procederen is een vak apart. Advocatenkantoor Ahmadi is goed in procederen. Mr. M. Ahmadi wordt door haar cliënten beschreven als een advocate die sterk en overtuigend is in de rechtszaal. Er is één doel en dat is winnen. In de rechtszaal komt haar winnaarsmentaliteit tot uiting. Dankzij haar jarenlange ervaring kent zij het spel. Een goede juridische strategie kan het verschil maken tussen winnen of verliezen en zij weet welke strategieën werken en welke niet.

SPECIALISATIES:

Personen- en Familierecht
 • Internationale) echtscheidingen;
 • Scheiding van tafel en bed;
 • (Internationale) boedelverdeling
 • kinder- en partneralimentatie
 • omgang- en Gezag
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant
 • Naamswijzigingen
 • Erkenning / vaststelling/ontkenning vaderschap
 • vervangende toestemmingen;
 • adoptie
 • lesbisch ouderschap
 • wijziging geboorteakten;
 • ongehuwd samenwonen beëindigen;
 • huwelijkse voorwaarden;
 • geregistreerd partnerschap;
 • gemeentelijke bijstandsverhaal;
Overig Civiel
 • onrechtmatige daad
 • consumentenrecht
 • wanprestatie
 • schade en aansprakelijkheid
 • goederenrecht
 • verbintenissenrecht
 • contracten