Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mr. M. Ahmadi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd(- en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

✓ personen en familierecht. 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Specialisaties:

✓ Personen- en Familierecht (Internationaal) ✓ Echtscheidingen ✓ Scheiding van tafel en bed

✓ (Internationale) boedelverdeling ✓ Kinder- en partneralimentatie ✓ Omgang- en Gezag

✓ Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen ✓Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

✓ Naamswijzigingen ✓ Erkenning / vaststelling/ontkenning vaderschap ✓ Vervangende toestemmingen;

✓ Adoptie ✓ Lesbisch ouderschap ✓ Wijziging geboorteakten ✓ Ongehuwd samenwonen beëindigen

✓ Huwelijkse voorwaarden ✓ Geregistreerd partnerschap ✓ Gemeentelijke bijstandsverhaal

Personen- en Familierecht:

In het complexe domein van het Personen- en Familierecht biedt Advocatenkantoor Ahmadi begeleiding bij diverse zaken, waaronder echtscheidingen, boedelverdeling, alimentatiekwesties naamswijzigingen en meer. De ervaring strekt zich uit tot internationale echtscheidingsprocedures en het opstellen van ouderschapsplannen.

Civiel Recht:

Advocatenkantoor Ahmadi behandelt diverse civiele zaken zoals; consumentenrecht, wanprestatie, goederenrecht, verbintenissenrecht en contracten. We streven naar effectieve oplossingen binnen het kader van het burgerlijk recht.

Procesrecht

Advocatenkantoor Ahmadi heeft ervaring in verschillende procedures, waaronder dagvaardings- en verzoekschriftprocedures, evenals hoger beroep. We hanteren een professionele benadering om de belangen van onze cliënten in het procesrecht te waarborgen.